Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen op motorverzekeringen


1. Kan ik met negatieve schadevrije jaren toch mijn motor verzekeren?
Wanneer er sprake is van een negatief aantal schadevrije jaren op uw royementsverklaring, dan krijgt u te maken met een premietoeslag in plaats van een korting.

Toch kunnen wij ondanks een negatief aantal schadevrije jaren toch voor u een premie berekenen. U dient dit wel goed aan te geven in onze premieprogrammatuur.

^ Naar boven

2. Wat te doen wanneer geen enkele motorverzekeraar wil mijn motor verzekeren.
Verzekeraar Rialto accepteert in principe iedere aanvraag, ook van verzekeringnemers die overal zijn uitgesloten vanwege bijvoorbeeld het slechte schadeverleden, wanbetaling of een strafrechtelijk verleden. Rialto werkt uitsluitend via tussenpersonen.

^ Naar boven

3. Hoe werkt een bonus / malusladder?
Tijdens de looptijd van de motorverzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op.

Aan de hand van het aantal schadevrije jaren kent de verzekeraar korting toe, de zogenaamde no-claimkorting. Deze korting komt tot uitdrukking een bonus / malusladder.
Bij een gunstig schadeverloop klimt u jaarlijks een trede op de ladder en neemt de no-claimkorting (de bonus) toe. Wanneer u echter schade claimt, dan daalt u op de ladder met een premiestijging tot gevolg. De daling op de ladder gaat veelal met meerdere treden tegelijk gepaard. Door meerdere schades of een enkele schade kort nadat u voor het eerst een motorverzekering afgesloten heeft kunt u op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen. Een premietoeslag (malus) is het gevolg.
 
Van belang is dat de hoogte van het geclaimde schadebedrag er niet toe doet. Of het om een klein of groot bedrag gaat, de terugval op de bonus / malusladder is hetzelfde. Om een terugval met dienovereenkomstig hogere premie te vermijden, worden kleine schadeclaims soms achterwege gelaten en uit eigen zak betaald. Wanneer een schade door de verzekeraar op een schuldige wederpartij kan worden verhaald, dan vindt er ook geen terugval plaats.
 
Meestal loopt de korting op tot maximaal 75% en geldt er dan bonusbescherming. Dit betekent dat u, als u op de hoogste b/m-trede staat, bij een schuldschade wel terug in treden gaat maar de maximale korting behoudt. De snelheid waarmee u opklimt (of afdaalt) op de ladder verschilt per verzekeraar en kan tot aanzienlijke premieverschillen leiden. Iedere verzekeraar hanteert een eigen regeling en heeft zijn eigen b/m-ladder.
 
De verzekeraar schaalt u in op basis van uw situatie (leeftijd, woonplaats, kilometers per jaar e.d.). Dit staat gelijk aan een vaste korting. Daar bovenop bouwt u meer korting op met schadevrije jaren. Stel u bent ingeschaald op trede 6 op basis van uw persoonlijke situatie en schadevrije jaren met de bijbehorende korting van 50%. Als u een jaar schadevrij rijdt dan komt u op trede 7 en zult u 57,5% korting krijgen. Claimt u echter een schade, dan valt u terug naar trede 2 en krijgt u nog slechts 15% korting. Bij twee schuldschades in een jaar valt u zelfs terug naar trede 1, waar u -10 vermeldt ziet staan. Dit betekent dat u geen korting krijgt maar een toeslag (malus) van 10%.
 
Van elke in de vergelijking getoonde aanbieder kunt u de bonus / malusladder bekijken.

^ Naar boven

4. Ik rij altijd op de motor van mijn ouders. Tellen deze jaren ook mee?
Nee, helaas bouwt u alleen schadevrije jaren op wanneer u zelf verzekerd bent. Deze schadevrije jaren komen uw ouders toe.

^ Naar boven

5. Mijn polisblad vermeldt het aantal treden, maar geen schadevrije jaren.
Het aantal treden komt niet overeen met het aantal schadevrije jaren. Wij raden u aan uw verzekeraar of tussenpersoon na te vragen hoeveel schadevrije jaren u opgebouwd heeft.

U dient het juiste aantal schadevrije jaren te weten om een correcte en goede premie berekening te kunnen maken.

^ Naar boven

6. Ik rij/reed in een (lease)auto van de zaak. Tellen die jaren ook mee?
Wanneer u in een auto van de zaak gereden heeft en als regelmatige bestuurder in de polis vermeld stond, dan is het mogelijk een leaseverklaring bij de verzekeraar op te vragen. U deze leaseverklaring aan de nieuwe verzekeraar overleggen en daarmee uw opgebouwde schadevrije jaren aantonen. Er zijn verzekeraars die op grond van deze verklaring no-claimkorting geven. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt altijd een jaar.

De verklaring mag aansluitend op een eventuele gewone royementsverklaring gebruikt worden, zodat de schadevrije jaren bij elkaar opgeteld worden. Er mag echter nooit een gat van langer dan een jaar tussen zitten.

^ Naar boven

7. Kan ik mijn motor direct verzekeren?
U kunt online de premie en polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars berekenen en vergelijken. Als u een keuze hebt gemaakt, kunt u vervolgens deze verzekering voor uw motor online afsluiten.

Na acceptatie van de motorverzekering ontvangt u van ons een email, waarna u direct verzekerd bent.

^ Naar boven

8. Wat houdt de zwarte lijst in?
Het systeem vertrouwelijke mededelingen en malusregistratie, die wordt gebruikt door de verzekeraars, wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. De lijst vermeldt personen die om een bepaalde reden een verzekering zijn geweigerd of opgezegd. Ook mensen met een ontzegging van de rijbevoegdheid staan vermeld evenals die mensen die iets hebben verzwegen (artikel 251 w.v.k.). Ook zijn de mensen die in de negatieve schadevrije jaren (maluspositie) beland zijn en wiens verzekering beŽindigd/geschorst is opgenomen. Tevens zijn de mensen opgenomen van wie de verzekering beŽindigd is in verband met het niet (tijdig) betalen van de premie. (Geroyeerd wegens wanbetaling.)
 
Het systeem wordt bijgehouden door Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Alleen de verzekeraars (dus niet de tussenpersonen) kunnen een registratie doorvoeren of verwijderen. De gegevens blijven vijf jaar staan. De personen met een maluspositie blijven echter vijftien maanden vermeld staan. De verzekeraars raadplegen het systeem altijd voordat zij overgaan tot het afsluiten van een verzekering. Iemand die op de lijst voorkomt wordt zelden geaccepteerd. Deze mensen kunnen eventueel terecht bij verzekeraar Rialto.

^ Naar boven

9. Ik wil van verzekeraar wisselen. Is dat zomaar mogelijk?
Een motorverzekering is een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode vaak 12 maanden. Het betreft meestal een jaarcontract. U kunt de motorverzekering, met inachtneming van een opzegtermijn, per de contractsvervaldatum beŽindigen. De opzegtermijn bedraagt meestal drie maanden en is altijd in de polisvoorwaarden terug te vinden. Tevens staat de contractsvervaldatum altijd op uw polisblad vermeld. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij voorkeur aangetekend.
 
Wanneer de verzekering van uw motor een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de motorverzekering zonder opzegtermijn beŽindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de motorverzekering nooit op voordat u een nieuwe motorverzekering afgesloten heeft.
 
Bij verkoop van de motor kunt u de motorverzekering tussentijds stopzetten. In dat geval dient u de verzekeraar (een kopie van) het vrijwaringbewijs te overleggen. Veel verzekeraars zullen de al door u voldane premie over de resterende periode terugbetalen (sommigen onder inhouding van administratiekosten) en de polis beŽindigen. Er zijn ook maatschappijen die de al voldane premie reserveren en in mindering brengen op de premie voor uw volgende motor

^ Naar boven

10. Waar is de premie van een motorverzekering van afhankelijk?
Het gewicht van de motor, de oorspronkelijke cataloguswaarde of de dagwaarde, het aantal kilometers dat er jaarlijks gereden wordt, het eventuele aantal aantoonbare schadevrije jaren, de leeftijd en de woonplaats van degene die de motor gewoonlijk bestuurt (de regelmatige bestuurder) en soms het beroep of de (soort) werkgever

^ Naar boven

11. Kan ik mijn schadevrije jaren gebruiken voor een tweede motorverzekering
De schadevrije jaren worden per motor voor de verzekering opgebouwd. Wanneer u een tweede motor aanschaft en niet eerder een tweede motor heeft gehad, dan begint u dus met nul schadevrije jaren.
 
Wij hebben maatschappijen die toch bereid zijn de no-claimkorting van de eerste motor ook op de verzekering van de tweede motor te zetten, maar onder bepaalde voorwaarden. Er mag meestal niet zakelijk mee gereden worden (wel woon-werkverkeer). De inwonende partner dient de regelmatige bestuurder van de motor te zijn en niet de zoon of dochter.

^ Naar boven

12. Waarom krijg ik zoveel korting zonder dat ik schadevrije jaren heb opgebouwd?
De verzekeraars bepalen de hoogte van het kortingspercentage zelf. Een paar maatschappijen geven onder bepaalde voorwaarden een hele hoge (start)korting. Hier is in de premie berekening al rekening mee gehouden.

^ Naar boven

13. Wat te doen wanneer er meer kilometers mee worden gereden dan dat ik opgeef?
Wij adviseren u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie.

Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook gevolgen hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

^ Naar boven

14. Wat is een ongevallen verzekering inzittenden?
Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevallen inzittenden verzekering een vooraf bepaald bedrag uit.
Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

^ Naar boven

15. Wat is een schadeverzekering voor opzittende?
De schadeverzekering voor opzittende keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

^ Naar boven

16. Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Een rechtsbijstandverzekering verleent juridische hulp bij het verhalen van schade.

Soms moet er worden geprocedeerd om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van de schadevergoedingsplicht van de tegenpartij. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de motor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen met dealers en garages.

^ Naar boven

17. Is het mogelijk om mijn eigen risico zelf te kiezen?
Bij de modules brand, storm en natuur, diefstal, ruit en aanrijding is het eigen risico Ä 135,- per gebeurtenis, ongeacht de leeftijd van de bestuurder. De modules Wettelijke Aansprakelijkheid, accessoires, ongevallen inzittenden en rechtsbijstand kennen geen eigen risico.
 
Tegen een geringe premietoeslag kunt u kiezen voor een dekking zonder eigen risico. Of u kiest voor een hoger eigen risico van Ä 450,- waarbij u een korting krijgt op uw premie.

^ Naar boven

18. Van welke factoren is de hoogte van mijn WA-premie afhankelijk?
De WA-premies zijn afhankelijk van u leeftijd, de plaats waar u woont en van de uitvoering van de motor.

^ Naar boven

19. Is de hoogte van mijn WA-premie afhankelijk van het aantal schade vrije jaren?
Ja, elke motorverzekering werkt met een bonus/malus korting. Dat betekent dat u extra korting opbouwt als u een jaar schadevrij heeft gereden met uw motor. U gaat het komende jaar dan minder betalen voor u motorverzekering. De opgebouwde schadevrije jaren kunt u  meenemen als u overstapt naar een andere verzekering.

^ Naar boven

20. Als ik mijn motorverzekering wil beŽindigen, hoe dien ik deze dan op te zeggen?
De meeste verzekeringen hebben een opzegtermijn. U dient dan voor het einde van de contractsduur de verzekering opzeggen. Doet u dat niet, dan wordt de verzekering stilzwijgend voor een nieuwe periode verlengd. De verzekeraar informeert u niet van te voren wanneer deze contracttermijn verloopt.
Meestal is de opzegtermijn 2 maanden. Tegenwoordig zijn er ook verzekeraars die al een opzegtermijn hanteren van 3 maanden.

Raadpleegt u polisvoorwaarden voor de juiste opzegtermijn.

^ Naar boven

21. Is het mogelijk om mijn motor tegen diefstal te verzekeren?
Het is mogelijk om u motor te verzekeren tegen diefstal. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen een zogenaamde diefstaldekking. U dient er wel rekening mee te houden dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de afschrijving en het eigen risico. De voorwaarden hiervan verschillen per maatschappij.

Let wel op dat diefstal uitsluitend is verzekerd indien de motor op slot is gezet met zowel het standaard slot als een ART categorie 3 goedgekeurd slot. Op de site www.stichtingart.nl kunt zien welke sloten hier toe behoren.

^ Naar boven

22. Kan ik naast WA en diefstal mijn motor voor nog meer verzekeren?
Ja, het is mogelijk om een motorverzekering met WA dekking uit te breiden met een aantal extra verzekeringen. Wanneer u hier voor kiest ben u naast WA en diefstal, bijvoorbeeld ook verzekerd voor schade ten gevolge van elke ander van buitenkomende gebeurtenis (Cascoschade).

U dient er wel rekening mee te houden dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de afschrijving en het eigen risico. De voorwaarden hiervan verschillen per maatschappij.

^ Naar boven

23. Kan ik mij als de bestuurder van de motor verzekeren tegen lichamelijk letsel?
Ja, u dient dan te kiezen voor een extra aanvullende verzekering de zogenaamde ongeval opzittendenverzekering. De bestuurder en maximaal ťťn medepassagier zijn met deze aanvullende verzekering verzekerd van een eenmalige uitkering mocht er sprake zijn van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

^ Naar boven

24. Ben ik verplicht een helm te dragen?
Ja, u bent verplicht om een wettelijk voorgeschreven helm te dragen. Doet u dit niet dan bent u niet verzekerd.

^ Naar boven

25. Wat moet ik doen om mijn huidige verzekering aan te passen?
Via het Verzekering Centrum kun u digitaal u polis aanpassen. Tevens kunnen wij voor u per mail of telefonisch voor u de polis aan passťn naar elke gewenste vorm.

^ Naar boven

26. Welke invloed heeft dit op mijn premie?
Vaak blijft de premie hetzelfde. Soms geeft een verzekeraar meer korting, dit komt doordat er bij aanvang van de nieuwe verzekering een extra korting wordt verleend. Na een jaar zonder schade stijgt deze korting zelfs soms nog iets. Bij schade wordt de korting verlaagd.

^ Naar boven

27. Welke soort verzekering kunt u bij ons afsluiten?
U kunt naast de wettelijke WA dekking ook nog de volgende dekkingen sluiten:
  • Motorverzekering met beperkte casco incl. diefstal
  • All risk motorverzekering

Tevens is het ook nog mogelijk om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten.

^ Naar boven

28. Waarom moet ik een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten?
Als u met de motor schade toebrengt aan de bezittingen van anderen, bent u daar volgens de wet hier aansprakelijk voor. Volgens de wet bent u verplicht een verzekering af te sluiten voor deze aansprakelijkheid. De (verkeers)schade kan zo groot zijn, dat u dat als particulier nooit zelf kunt betalen.

^ Naar boven

29. Wat is het nut van een Ongevallen Opzittende Verzekering en is deze verplicht?
Nee, de ongevallen opzittendeverzekering is niet verplicht, maar het is wel zeer verstandig om deze verzekering toe te voegen. Uzelf, en degene die met u meerijdt op de motor zijn dan bij een ongeval verzekerd. Bij een dodelijk ongeval wordt per opzittende (Max. 2) een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd. Dit geld ook voor blijvende invaliditeit na een ongeval.

^ Naar boven

30. Wat is een Verhaalsrechtsbijstandverzekering?
Met deze verzekering kunt u, de schade die een ander aan uw motor heeft toegebracht, een beroep doen op juridische hulp van de verzekering. Als het nodig is, wordt in overleg met de verzekeraar een advocaat aangesteld.

^ Naar boven

31. Wanneer gaat de dekking in?
De dekking gaat in zodra u van ons bericht krijgt dat de verzekering is geaccepteerd door de verzekeraar.

^ Naar boven

32. Op welke manieren kunt u de premie betalen?
U kunt bij ons op verschillende manieren betalen. Maand en kwartaalbetaling gaan per automatisch incasso van uw bank-, of gironummer.

Wanneer u per half jaar of per jaar wilt betalen bestaat de mogelijkheid om dit te doen via een acceptgiro.

^ Naar boven

33. Wanneer keert de verzekering bij schade beslist niet uit?
  • Wanneer er schade wordt veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig rijbewijs;
  • Indien blijkt dat er alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel is gebruikt;
  • Wanneer de (wettelijk verplichte) helm niet wordt gedragen;

^ Naar boven

34. Wat moet ik doen als mijn motor is gestolen?
U dient direct aangifte doen bij de politie. De politie maakt proces-verbaal op. Tevens dient ons zo snel mogelijk te laten weten dat uw motor is gestolen. Het originele proces verbaal moet u naar ons sturen. De kopie van het proces-verbaal dient u zelf zorgvuldig te bewaren. Wij zullen direct de verzekeraar informeren.

^ Naar boven

35. Mag ik met de motor op vakantie naar het buitenland?
Ja, wanneer u met uw motor voor een bepaalde tijd naar het buitenland wilt gaan, u dient dan wel in het bezit te zijn van een groene kaart. Deze groene kaart wordt bij ons altijd samen met de andere polisbescheiden verstuurd naar u.

^ Naar boven

36. Ik heb buiten mijn schuld een ongeluk gehad. Wie betaalt de schade?
Stel altijd de veroorzaker van de schade altijd (tegenpartij) aansprakelijk. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij dient dan schade te vergoeden. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van het ongeval.

^ Naar boven

37. Ik heb een nieuwe motor gekocht, wat moet ik doen?
U kunt de gegevens telefonisch op per email aan ons doorgeven. Ook kunt u dit doen via mijn polismap.

^ Naar boven

38. Hoe kan ik een schade melden?
U kunt de schade melden bij ons of digitaal in Ďmijn polismapí. U dient er wel voor te zorgen dat wij zo snel mogelijk is het bezit komen van het volledig ingevulde schade aangifte formulier.

^ Naar boven

39. Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand.

Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op dit alles is de gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partiun bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode is op te vragen bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars.

^ Naar boven

40. Mededelingsplicht
LET OP: U heeft een mededelingsplicht!

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in deze aanvraag zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een medeverzekerde (van 16 jaar of ouder), van wie de belangen (ook) worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u veronderstelt dat het antwoord bij verzekeringscentrum.nl bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van verzekeringscentrum.nl heeft gehandeld of wij bij de wetenschap over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben geaccepteerd, hebben wij het recht de verzekering op te zeggen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijke verleden en de slotvraag ook voor:
De leden van de maatschap;
  • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
  • de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
  • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer);
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft gedaan, maar voordat verzekeringcentrum.nl u heeft bericht over haar definitieve beslissing over acceptatie van het/de door u te verzekering aangeboden risico('s), moet u alsnog aan ons mededelen, als deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, samen met de van toepassing zijnde polisvoorwaarden van de aangevraagde verzekering(en) op de site door u zijn in te zien.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, gelden in afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:

Een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het aangeboden risico van belang konden zijn. Bijvoorbeeld op grond van de overige op de aanvraag gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld.

^ Naar boven

Berekenen

Welke motor-verzekering is in jouw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer je gegevens in om direct je motor te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? Je krijgt van ons direct een bevestiging.

Motorverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste motorfietssverzekering
Motorfiets goedkoop verzekeren
Goedkope motorfietsverzekering